Đầu thăn bò Mỹ bít tết 1 miếng 400g up- Choice beef ribeye Usa steak

remove_red_eye 343 lượt xem

449,000

Đầu thăn bò Mỹ bít tết 1 miếng 400g up- Choice beef ribeye Usa steak

449,000