Đùi cừu có xương 4-4.5kg/cái -Lamb leg bonein Chump on

remove_red_eye 191 lượt xem

1,599,000

Đùi cừu có xương 4-4.5kg/cái -Lamb leg bonein Chump on

1,599,000