Sườn cừu úc cắt kiểu Pháp-Lamb Rack Frenched Cut 1-1,2kg

remove_red_eye 892 lượt xem

990,000

Sườn cừu úc cắt kiểu Pháp-Lamb Rack Frenched Cut 1-1,2kg

990,000